Zakresem działalności obejmujemy


I  Szkody w mieniu:

wystąpienie o odszkodowanie za zniszczone mienie do sprawcy szkody
ustalenie reżimu odpowiedzialności w odpowiedzialności cywilnej:        


    a) ex delicto            
    b) ex contracto


II  Szkoda na osobie które są następstwem uszkodzenia ciała lub wywołania roztroju zdrowia wystpujemy o:

• odszkodowanie
• zadośćuczynienie
• zwrot kosztów leczenia
• utracone zarobki
• odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
• rentę


III  Szkody komunikacyjne w każdym uzasadnionym przypadku dotyczącym odmowy lub zaniżenia odszkodowania z tytułu:

• obowiązkowego OC
• dobrowolnego AC
• dobrowolnego NNW

Adres
BROSS BROKER
ul. Wincentego Pola 13/44
35-021 Rzeszów

Fax 17 740 40 50

Kontakt
Email:
maciej.mikulec@brossbroker.pl
sekretariat@brossbroker.pl
Tel: 502 222 707
Tel: 17 740 40 50