Bross Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy, polegające między innymi na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia. 

Bross Broker oferuje profesjonalną usługę w zakresie kompleksowego ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie.

Działając w imieniu i na rzecz zleceniodawcy realizujemy kompleksową usługę brokerską:

• reprezentujemy interesy zleceniodawcy
• identyfikujemy ryzyko ubezpieczeniowe
• doradzamy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i na życie
• doradzamy w wyborze zakładu ubezpieczeń
• uczestniczymy w zarządzaniu i wykonywaniu umów
• prowadzimy administrację polis ubezpieczenia
• zarządzamy procesem likwidacji szkód
  
---
Brokerzy działają zgodnie z przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku. (Dz. U. 2003r. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.). Ustawa ta zastąpiła stosowaną wcześniej ustawę o działalności ubezpieczeniowej z 18 grudnia 1995 roku.

Zgodnie z art. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, brokerem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Egzamin przeprowadzony przez KNF stanowi niejako rękojmie odpowiednich kwalifikacji brokera. Brokerzy ubezpieczeniowi wpisywani są do rejestru brokerów, prowadzonego przez organ nadzoru, (KNF) w systemie informatycznym. Rejestr jest jawny.

Zadaniem brokera jest zebrać i porównać ze sobą oferty zakładów ubezpieczeń oraz pomóc w wyborze ubezpieczyciela mając na uwadze potrzeby i sytuację Zleceniodawcy składającego zamówienie. Jeśli okaże się, że żaden z oferowanych przez towarzystwa standardowych produktów nie spełnia wymagań Zleceniodawcy - wtedy broker powinien opracować coś nowego i namówić któregoś z ubezpieczycieli, by to wprowadził nowy produkt ubezpieczeniowy.

---

Osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego powinny skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego ponieważ:

- działa on w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy (zna wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych, ich program asekuracyjny, wielkość kapitału i rezerw, informuje Zleceniodawcę o słabych punktach danej oferty),
- usługa brokerska dla Zleceniodawcy jest bezpłatna. Zgodnie z przyjętą praktyką rynku ubezpieczeniowego wynagrodzenie brokera - "kurtaż brokerski" jest wypłacany przez zakłady ubezpieczeń.
- zajmuje się wszelkimi formalnościami od analizy ryzyka do likwidacji szkód,
- interesuje się przebiegiem ubezpieczenia,
- reprezentuje Zleceniodawcę wobec towarzystwa przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych.


Adres
BROSS BROKER
ul. Wincentego Pola 13/44
35-021 Rzeszów

Fax 17 740 40 50

Kontakt
Email:
maciej.mikulec@brossbroker.pl
sekretariat@brossbroker.pl
Tel: 502 222 707
Tel: 17 740 40 50